دسته: ریاضیات و آمار موضوع احتمال همواره در زندگی عادی مردم دخالت داشته است و به همین دلیل واژه احتمال، واژه جدیدی نیست. – اما امروزه… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: جامعه شناسی کتاب روش تحقیق در تاریخ در واقع شیوه‌های حرفه‌ای و اصولی تاریخ‌نگاری و تاریخ‌»گری را آموزش داده و سبک صحیح ن… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: جامعه شناسی در فرآیند تولید علم و نظریه پردازی، ابتدا لازم است که ویژگیهای بارز فعالیتهای علمی مورد بررسی قرار گیرد. از جم… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: سیاست “هولوکاست، به معنای همه‌سوزی، به ماجرای کشتار ۶ میلیون یهودی در جریان جنگ جهانی دوم از سوی نازی‌ها اطلاق می‌ش… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: زندگینامه، سفرنامه، خاطرات به تصحیح: احمد اقتداری – – سدیدالسلطنه، مورخ اهل بندرعباس، در روزگار مظفرالدین شاه قاجار، از بوشهر به تهران و مش… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: ماوراء الطبیعه A Complete Volume Containing – ۱ Enoch (The Ethiopic Book of Enoch) – ۲ Enoch (The Slavonic Secrets of Enoch) – ۳ Enoch (The Hebrew Book of Enoch) – ——————————————————-… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: دیگر نویسندگان (خارجی) This is the story of Father Damien Modeste, priest to his beloved people, the Ojibwe. Modeste, nearing the end of his life, dreads the discovery of his physical identity — for he is a woman who has l… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: چارلز بوکوفسکی قهرمانِ داستانِ هزارپیشه، جوانی است به نام هنری چیناسکی که دوستانش او را “هَنک” (شکل خودمانی “هنری” )صدا می‌زنن… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: فلسفه ی اسلامی ۷۱۳ صفحه – – مقارن ایامی که ابن رشد در مغرب جهان اسلام از فلسفه دفاع می کرد و موضع فلاسفه مشاعی را تثبیت می نمود در … برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: تاریخ جهان دوران هلنی، به دورانی اطلاق می‌شود که پس از حمله‌ی اسکندر به شرق آغاز شده و از فتوحات او تا استقرار سلطه روم ت… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان