دسته: حقوق

سازمان اصلاحات جزایی بین المللی

– [b]رویه عملی در زندان، کاربرد مقررات بین المللی در امور زندانها[/b]
– در پی همکا…

برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

برای کوتاه کردن لینک نوشته دانلود رایگان کتاب روی‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در زن‍دان‌: ک‍ارب‍رد م‍ق‍ررات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در ام‍ور زن‍دان‌ه‍ا می توانید از سیستم کوتاه کننده لینک رایگان شینک استفاده کنید.

توضیحات

دوستان توجه داشته باشند که محتوای این صفحه از سایت قید شده در لینک بالا تهیه شده است و این سایت هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای صفحه مورد نظر ندارد. در صورتیکه صفحه مورد نظر دارای مواردی مخالف قوانین رایانه ای و عرف کشور داشت، از طریق برگه تماس با ما اطلاع دهید.

تبلیغات