http://irebooks.com/images/SiteOtherPix/News/Motefarregheh/GahshmariAghazeHezarehBareh.jpg

قسمتی از متن کتاب :
 
بیرونی خوارزمی آورده است :« گوییم : نزدیکترین سببی که مرا به آنچه از من پرسیده اند می رساند شناسایی اخبار امم سالفه و تواریخ قرون گذشته است و بیشتر این احوال عادت و اصولی است که از ایشان و نوامیس ایشان باقی مانده و این را از راه استدلال بمعقولات و قیاس معقول به محسوس نمیتوان دانست و منتها راه موجود این است که از اهل کتب  و ملل و اصحاب  آرا و نحل  که اینگونه  تواریخ مورد استناد آنها است تقلید و پیروی کنیم و آنچه آنان برای خود مبنا قرار داده اند ما نیز چنین کنیم .

برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید دانلود کتاب دانلود رایگان کتاب کتابخانه امید ایران

توضیحات

دوستان توجه داشته باشند که محتوای این صفحه از سایت قید شده در لینک بالا تهیه شده است و این سایت هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای صفحه مورد نظر ندارد. در صورتیکه صفحه مورد نظر دارای مواردی مخالف قوانین رایانه ای و عرف کشور داشت، از طریق برگه تماس با ما اطلاع دهید.

تبلیغات