قسمتی از متن کتاب:
 
هدف نهایی سیستم بهداشتی هر کشور، ارتقای سطح سلامت مردم و برقراری و پیشبرد مساوات بهداشتی در میان آنان است. پژوهش در این میان م یتواند از طریق اطلا عرسانی و ارایه رهنمود در جهت طراحی و اجرای سیاست ها و برنام ههای بهداشتی، نقش بسزایی در نیل سیستم بهداشتی به این هدف ایفا کند. لیکن در حال حاضر، بسیاری از پژوهش ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، این نقش کارساز را ندارند. تعداد زیادی از پژوهشها به صورت ناهماهنگ و پراکنده انجام می شوند که منجر به ناکارآمدی و دوباره کاری آنها م یشود. 

برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید دانلود کتاب دانلود رایگان کتاب کتابخانه امید ایران

توضیحات

دوستان توجه داشته باشند که محتوای این صفحه از سایت قید شده در لینک بالا تهیه شده است و این سایت هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای صفحه مورد نظر ندارد. در صورتیکه صفحه مورد نظر دارای مواردی مخالف قوانین رایانه ای و عرف کشور داشت، از طریق برگه تماس با ما اطلاع دهید.

تبلیغات

دیدگاهی بگذارید