دسته: دیگر شاعران (شعر نو)

خسرو شاهانی (۱۳۸۱ – ۱۳۰۸ش) طنزنویس، داستان نویس و خبرنگار پر کار معاصر فعالیت ادبی خویش را از سال ۱۳۳۴ شمسی در ستون فک…

برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

برای کوتاه کردن لینک نوشته دانلود رایگان کتاب ت‍اف‍ت‍ه‌ ج‍دا ب‍اف‍ت‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار طن‍ز خ‍س‍رو ش‍اه‍ان‍ی‌ می توانید از سیستم کوتاه کننده لینک رایگان شینک استفاده کنید.

توضیحات

دوستان توجه داشته باشند که محتوای این صفحه از سایت قید شده در لینک بالا تهیه شده است و این سایت هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای صفحه مورد نظر ندارد. در صورتیکه صفحه مورد نظر دارای مواردی مخالف قوانین رایانه ای و عرف کشور داشت، از طریق برگه تماس با ما اطلاع دهید.

تبلیغات