دسته: یهودیت . – این نسخه از زبور داوود صفحات ۱۵۲۱-۱۳۳۶ از کتاب مقدّس کاربردی (ترجمۀ تفسیری کتاب مقدّس با توضیح و تفسیر) است که متأ… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: یهودیت . – این زبور صفحات ۹۴۷-۸۳۰ از کتاب مقدّس، نسخۀ ۱۹۲۰ است که قبلاًً در سایت به صورتی نامنظّم ارائه گردیده است. – – حق تکثیر… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: داستایوفسکی برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: سر آرتور کانن دویل برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: دیگر شاعران (کلاسیک) به تصحیح: ذبیح الله صفا – – بدیع الزمان عبدالواسع بن عبدالجامع جبلی غرجستانی از شاعران و فرهنگیان مشهور پارسی‌گ… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: زندگینامه، سفرنامه، خاطرات به‌ تصحیح: محمود غنی‌زاده – – حق تکثیر: انتشارات کتابفروشی محمودی، ۱۳۴۱… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: تاریخ جهان . – حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ن‍د، ۱۳۷۸… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: تاریخ معاصر ایران . – خاطرات سرلشگر احمد زنگنه در آذربایجان از شهریور ۱۳۲۰ تا دی ماه ۱۳۲۵ – احمد زنگنه در زمان تشکیل حکومت فرقه دموک… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: جامعه شناسی مترجم: اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌، ی‍وس‍ف‌ال‍ل‍ه‌ داد – – [b]کتابی تأثیرگذارِ در تعلیم و تربیت انتقادی[/b] – – [b]پیشگفت… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

در ماهنامه فناوری اطلاعات و کسب کار مطالبی از این قبیل به چشم می خورد : اپل واچ ، ساعت جدید اپل  ، بهترین دانشگاه های مدیریت کسب کار ، آسیب های شبکه های اجتماعی  ، شش ترفند استراتژی محتوا برای سال ۲۰۱۵ و غیره . امید که مفید واقع شود . برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید پایگاه دانلود رایگان کتاب » کتاب متفرقه