دسته: دیگر نویسندگان (خارجی) Included in this Herman Melville collection are six tales that range considerably — from “The Encantadas” (an allegorical travelogue) to the haunting “Bartleby, the Scrivener.” Opening the volume is … برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: علوم زمین و محیط زیست Whilst there is now overwhelming evidence that greenhouse-gas pollution is becoming the dominant process responsible for global warming, it is also clear that the climate system varies quite naturally… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: کتاب های مرجع این فهرست، شامل ۲۱۵ کتابی است که توسط بنیاد فرهنگ ایران پیش از انقلاب اسلامی به چاپ رسیده. ارزش کتاب حاضر به دلیل… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: سایر رشته ها حق تکثیر: کتابدار: ۱۳۸۴ برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: پیرامون شعر و ادبیات نویسنده: جمعی از نویسندگان – به کوشش: کتابخانه طهوری – – کتاب شناخت شامل نه مقاله از هفت محقق معاصر در موضوعات گون… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: پیرامون شعر و ادبیات نویسنده: لیلی ایمن (آهی), توران خمار لو (میر هادی), مهدخت دولت آبادی – – لیلی آهی، توران میر هادی و مهدخت دولت آبادی… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: دیگر شاعران (کلاسیک) به کوشش: اسرار رحمانوف – – طغرل احراری در سال ۱۸۶۵ میلادی در روستای زاسون درّه فَلغَر (ناحیۀ عینی امروزی) در شمال … برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: زندگینامه، سفرنامه، خاطرات موضوع : ایران : سیر و سیاحت – – حق تکثیر: تهران: ۱۳۴۶… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: نقد و تحلیل آثار و زندگی نویسندگان و شعرای ایرانی خاقانی شروانی، از جملهٔ نامدارترین شاعران قصیده ‌سرای ادبیات فارسی ایران به‌ شمار می آید. دکتر سید علی اردلا… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان

دسته: جامعه شناسی مجموعه حاضر حاوی یادداشت‌های روزانه نگارنده در طول سال‌های تدریس است که در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های کشو… برای دانلود رایگان کتاب اینجا کلیک کنید Ketabnak.com | کتاب‌های الکترونیکی رایگان